A csoportba kiscsoportos korú gyermekek járnak. Családias, nyugodt és derűs légkört biztosítunk, ezzel is elősegítve a kicsik óvodai beilleszkedését. Így könnyebben átlendülnek az esetlegesen előforduló kezdeti nehézségeken is.

Mindennapjainkat sok közös éneklés, zenélés és mondókázás hatja át, hiszen ismert a zene személyiségfejlesztő hatása. Megismerkedünk a hangszerekkel. Játszunk furulyán.

A csoport a multikulturális nevelés színtere óvodánkban. Lehetőséget teremtünk idegen ajkú, de hazánkban élő családok gyermekeinek, hogy ismerkedjenek a magyar nyelvvel, illetve magyar családok gyermekinek, hogy más kultúrákkal találkozzanak, és az óvodai nevelés keretein belül a kisgyermekek leghatékonyabb, belső motivációból történő nyelvtanulási módszerével sajátítsanak el idegen nyelvet. Természetesen a gyermekek mellett dolgozó felnőttek közreműködésével, szakmai irányításával, lépést tartva a mai kor elvárásaival, de mindenképp harmóniában az óvodai nevelés alapelveivel, tartalmával.

Kis csoportunk igazán pompás katica növendékeknek ad otthont. Itt gyűjtik első óvodai tapasztalataikat az egészen fiatal, kiscsoportos bogárkák. Őket rendkívüli rátermettséggel segítik a tapasztaltabb nagyobbacskák. Az igazi példamutatók pedig az iskolába készülő mókus ifjak.  Ilyen színes gyereksereggel együtt vágnak neki az óvó nénik a világ felfedezésének. Együtt díszítik a csoportot, hogy igazán egyedi, otthonos legyen, és így még a katica kezek is ügyesednek. Sőt, a két katica néni egyre több rafinált és különleges játékot eszel ki a kis csapatnak, hogy a gyerekek minél szemfülesebbé váljanak, igazi csapattá érjenek