Az alapítványt 1996-ban alapította egy édesanya, akinek középső gyermeke 3 évesen még nem beszélt. Köszönete volt ez a családnak, hogy a gyermek megtanult beszélni. Valamint úgy gondolta, hogy több hasonló intézményre van szükség, ahol a gyermekek valamennyi fejlesztése egy helyen, saját óvodájukban történik, s így gyorsan fejlődnek.

Tisztelgés a magyar gyógypedagógia előtt, ami lehetővé tette olyan módszerek, fejlesztések alkalmazását, mellyel sok gyermek elindul a teljes társadalmi integráció felé.

1998-tól, 18 éve működik a Beszélj Velem Alapítványi Óvoda. Befogadó intézménye tipikus és sajátos nevelési igényű kicsi gyerekeknek. Különleges és egyedi köznevelési intézmény a családok szolgálatában. A legfiatalabb korosztály nevelését, fejlesztését tűzte ki célul.

Minden fejlesztés helyben történik: komplex gyógypedagógiai, logopédiai, mozgás fejlesztés, vizuális, grafomotoros, terápiás lovaglás, speciális viziterápia, tehetséggondozás tipikus fejlődésű és speciális nevelési szükségletű gyermekek számára is. Csoportrendszere lehetővé teszi, hogy a család ép és fogyatékkal élő gyermekei is egy helyre, de külön csoportba járjanak.

Sok eszközzel, kiváló szakemberek együtt, TEAM munkájával, kedves, barátságos környezetben folyik itt a munka. Egész évben nyitva vannak intézményeink. 

Egész évben, folyamatos a felvétel.

Csoportjaink: autista, középsúlyos értelmi fogyatékos, hallássérült, súlyos magatartás zavaros gyermekeket is ellát szegregált vagy integrált csoportokban. Igazodik egészséges étrendjével a tápanyag allergiás, érzékeny gyermekek megfelelő étkeztetéséhez is.

Alapítványunk kiemelten közhasznú. A felajánlott adó 1 % okat intézményeink fejlesztésére fordítjuk. Kérjük támogassan Ön is ezt a nemes célt.

Beszélj Velem Alapítvány
Székhely/postázási cím: 1223 Budapest, Húr utca 9.

Adószámunk: 18227688-1-43

Dr. Kopp Miklósné

kuratóriumi elnök

Bármilyen kérdés, kérés esetén ide várjuk a üzeneteket.

A visszahívási igényt  is itt jelezheti!