Óvodánk Napraforgó csoportjának maximális létszáma 10 fő. Sajátosságunk a speciális nevelési igényű gyermekek harmonikus személyiség fejlődésének elősegítése szükségleteik, lehetőségeik figyelembevételével. Mindennapos foglalkozásaik alkalmával kiemelt figyelmet kapnak az alábbi területek: anyanyelv-és kommunikációfejlesztés, érzelmi életre nevelés és szocializáció, mozgásfejlesztés, vizuomotoros készség fejlesztés, játékra nevelés, zenei nevelés, önkiszolgálásra nevelés. Minden gyermeknek lehetősége van képességei kibontakoztatására egyéni foglalkozások során. Gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens kollégáink barátságos, otthonos, szeretetteljes és elfogadó légkörben, a szülőkkel együttműködve vezetik a Napraforgó csoport óvodásait a boldog és kiegyensúlyozott élet felé.

Miként a napraforgó magocskák növekednek a nap erejétől, úgy növekednek a napraforgó csoport tagjai is testben, lélekben és szellemben egy tervezett, szervezett, szerető irányított biztos légkörében. Nekik több segítségre van szükségük a , míg a többi csoport gyorsabb. Amikor ők is beérnek, gyöngyszemek lesznek, melyek tükrében felragyog a szeretet.