Mackó csoportunkba 4-5 éves bocsok járnak. Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára. Nagyon szeretünk énekelni, táncolni, bábelőadást tartani, verset, mondókát tanulni, meséket dramatizálni, előadásokat tartani a többi óvodásnak. Szívesen hallgatunk mesét, beszélgetünk a minket körülvevő világról, rajzolunk, színezünk, festünk, gyurmázunk.

Fontosnak tartjuk az érzelmi biztonság kialakítását, hogy a jókedvűen érkező gyermekek egy szép nap után friss élményekkel gazdagon térjenek haza. Törekszünk az önállóság kialakítására, egymás elfogadására, egy szeretetteljes közösség kialakítására. A különböző játékokkal, más tevékenységekkel igyekszünk a csoporthoz való tartozás élményét nyújtani. Biztosítjuk számukra a szabad játékot, és az önálló feladatvégzést. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre, szokások és ünnepek megtartására. Ezekre közösen készülünk, lehetővé téve ezzel egyre bensőségesebb kapcsolatok kialakulását csoportunkban. A Mackó csoportban – a vidám és szeretőszívű, játékos óvó néni és a csoportba járó gyermekek által – az élet olyan, mint a tavasz zsongása, olyan kaland, ahol mindenünk a játék, ahol játszva énekelünk, tornázunk, számolunk, festünk, rajzolunk, ahol főként örömtánc és zene vesz minket körül. Mi Mackók kedveljük a színes hangszereket, a sok mozgásos játékot, az énekes gyermekdalokat, szeretünk szép meséket hallgatni, ügyesen színezünk, gyurmázunk és festünk!